Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Innkalling til digitalt årsmøte i Troms legeforening torsdag 17. juni

14. mai 2021
Foto fra et tidligere medlemsmøte i Troms legeforening

Tid: Torsdag 17. juni 2021 kl. 19:00
Sted:  På Zoom hjemme eller på ditt kontor (på PC eller mobil)

Saksliste
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Årsmelding 2020
• Regnskap 2020
• Budsjett 2022
• Valg
• Eventuelt

Påmelding til troms.legeforening@gmail.com innen 14. juni.
Velkommen!

Hilsen Troms legeforening