Innkalling til verdens første digitale Årsmøte i Troms legeforening

Tid: Torsdag 26. november 2020 kl. 20:00
Sted: På Zoom (på din PC eller mobil)
Steinar Madsen, Legemiddelverket
Steinar Madsen er med oss på Årsmøtet. Er du?

Mange har meldt seg på vårt aller første årsmøte på nett. Vi har derfor valgt å legge inn et kort faglig foredrag ved Steinar Madsen i Legemiddelverket.

Program
20:00 Årsmøte
• Godkjenning av innkalling
• Valg av ordstyrer og referent
• Årsmelding 2019
• Godkjenning av regnskap for 2019
• Budsjett 2021
• Eventuelt
20:30 Steinar Madsen: Siste nytt om koronavaksine
21:00 Diskusjon
21:30 Avslutning, ca.

Med deg på her: Meld deg på nå og logg inn i god tid (åpent fra 19:30) før møtet begynner. Når du melder deg på får du en e-post fra Legeforeningen med nødvendig link/kode.

Velkommen til verdens første digitale Årsmøte i Troms legeforening!

Velkommen!