Klinisk emnekurs i legemiddelbehandling

Troms legeforening arrangerer kliniske emnekurs i farmakoterapi, "Fra kunnskap til problemløsning", fredag 26. og lørdag 27. april i Tromsø. Sted: Grand hotell.
Klinisk_emnekurs_TRLE-700

Kurset berører sentrale temaer for allmennleger og andre leger i primærhelsetjenesten, og er tellende som klinisk emnekurs 15 timer. Kurset starter kl 08:30 fredag 26.4, og fredag kveld finner vi på noe sosialt! Dagpakken er obligatorisk og dekker lunsj og møteromsleie fredag og lørdag.
Det er avsatt hotellrom på Grand hotell til formålet. Velkommen til våren i Tromsø!

Formålet med kurset
Gi legene kunnskap om best mulig utnyttelse av tilgjengelige kilder for økt kvalitet i legepraksisen.

Kursprogram
Se vedlegg nederst på siden. 

Påmelding
Påmelding til kurset hos deltaker.no