Legermåleve. Medlemsmøte 11.12.2023

Medlemsmøte mandag 11. desember 2023 på Scandic Ishavshotell kl 18.30-21.00. Foredragsholder psykiater Inngunn Amble, leder av Villa Sana, Legeforeningens ressurssenter på Modum Bad
Heading med dato og tema
Heading med tema og dato

Tid:
Mandag 11. desember kl 18:30 - 21:00 

Sted:
Scandic Ishavshotell, Fr. Langesgate 2, 9008 Tromsø

Troms legeforening får besøk av
psykiater Ingunn Amble,
som er leder av Villa Sana,
Legeforeningens ressurssenter på Modum Bad.

Det er nå 25 år siden Villa Sana åpnet dørene.Tilbudet der er åpent og gratis for alle leger og finansieres av SOP - syke og pensjonsordningen for leger. Villa Sana opplever en jevn økning i pågangen av leger som søker hjelp og støtte. Villa Sana tilbyr kurs og/eller rådgivning til leger. Målet er å bidra til å styrke yrkesidentiteten, forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet. Tilbudet skal være preget av ro, raushet og romslighet.

Troms legeforening ønsker å invitere til en kveld for hygge og ettertanke. Kanskje kan vi få med oss noen grep vi kan ta i egen hverdag, for å få et bedre liv, både som lege og som alt annet? 

For leger skal leve: Både lenge og godt. 

Det blir servert fingermat, kaker og juledrikke. 

Åpent for alle medlemmer! Påmelding til troms.legeforening@gmail.com