NAMS 2020

Norsk akuttmedisinsk studentforums samling i Tromsø 5.-8. mars 2020.
Søk etter overlevende etter snøras
Øvelse i Finnvikdalen: Ringløype med ulike poster

Hvem arrangerte årets NAMS?
Årets NAMS ble arrangert av TAMS (Tromsø Akuttmedisinske Studentforening) ved Universitetet i Tromsø. TAMS har siden stiftelsen i 2001 vært en frivillig og hardtarbeidende non-profit-organisasjon, bestående av engasjerte medisinstudenter. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget, og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger, annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

Hvem arrangerte årets NAMS?
Årets NAMS ble arrangert av TAMS (Tromsø Akuttmedisinske Studentforening) ved Universitetet i Tromsø. TAMS har siden stiftelsen i 2001 vært en frivillig og hardtarbeidende non-profit-organisasjon, bestående av engasjerte medisinstudenter. Foreningens formål er å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget, og bidra til å øke den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger, annet helsepersonell og i den alminnelige befolkningen.

Foredragsholder. Mads Gilbert. Mads Gilbert foreleser om snøskred

Hva er NAMS?
NAMS er et akuttmedisinsk forum hvor medisinstudenter fra hele Skandinavia møtes for å diskutere og dele erfaringer knyttet til undervisning, kursing og team-trening innenfor akuttmedisinske fag. Den årlige NAMS-samlingen veksler på å arrangeres av de fire forskjellige lærestedene for medisin i Norge. NAMS ble for første gang arrangert i 2012, i Tromsø. Siden det rullerer mellom de ulike studiebyene var dette altså tredje gang det ble arrangert i Tromsø.

De som hadde anledning til å sende deltakere til NAMS 2020 var alle søsterforeningene til TAMS; TrAMS fra Trondheim, OAMS fra Oslo og BAMS fra Bergen. I tillegg kom medisinstudenter fra ulike foreninger i København, Aarhus, Aalborg og Odense, og den akuttmedisinske gruppen i sykepleierstudentenes linjeforening i Bergen. TROPS – den nye studentforeningen for paramedisin i Tromsø, var selvfølgelig også med. Det var i tillegg noen flere som ble invitert, men som dessverre ikke hadde mulighet til å delta i år. Til sammen deltok omtrent 62 studenter på arrangementet, i tillegg til at 30 medisinstudenter fra UiT bidro som frivillige. Samlingen tok plass 5. til 8.mars 2020, og vi er utrolig fornøyd med både oppmøte, gjennomføring og all innsats som er lagt i denne helgen.

Årets tema: Hypotermi
Temaet for årets forum var hypotermi, med temasetningen «kaldt, mørkt og rått – utfordringer og opplevelser i nord». Dette er et høyst aktuelt tema, og noe helsepersonell i Tromsø og resten av Nord-Norge er spesielt vant med og gode på å håndtere. Planen for samlingen var å ha flere spennende foredrag innenfor tema, og i tillegg gjennomføre workshops og øvelser knyttet til hypotermi. Samlingen skulle også ha mye fokus på erfaringsutveksling blant deltakerne. Dette for å bedre kompetanse og drift som akuttmedisinske studentforeninger.

Torvind Næsheim og Anna Bogenholm forelser om hypotermiTorvind Næsheim og Anna Bågenholm foreleste om hypotermi.

Gjennomføringen
Torsdag
Dag 1 gikk til oppmøte og registrering av deltakere. Senere ble det faglige opplegget satt i gang av selveste Mads Gilbert, som holdt et spennende foredrag om snøskred. Der fikk man blant annet høre flere dramatiske historier om skred og redninger som har skjedd i Nord-Norge de siste årene. Dagens faglige opplegg ble avsluttet med at deltakerne fikk omvisning på AMK ved UNN.

Fredag
Dag 2 gikk til mye erfaringsutveksling og faglig opplegg på Universitetet i Tromsø. Første foredrag ble også denne dagen holdt av Mads Gilbert. Temaet var «Trygg akuttmedisin», hvor han pratet om akuttmedisinske standardprosedyrer og presenterte ulike caser. Foredraget var en god innføring i temaer som senere skulle bli omtalt i løpet av helgen. Neste foredrag ble holdt av overlegene Torvind Næsheim og Anna Bågenholm. De pratet om hypotermi, særlig med tanke på fysiologien bak. I tillegg fortalte de om den dramatiske historien til Anna da hun i 1999 overlevde en nedkjøling til 13,7 grader uten å pådra seg varige mén. Dette var utvilsomt et givende foredrag som fanget oppmerksomheten i salen.

Casetrening på FOSSCasetrening på FOSS.

Senere på dagen ble det en del praktisk opplegg. Noen deltakere hadde casetrening på FOSS (Ferdighets- og simuleringssenteret) ved UNN, hvor de fikk øve seg på å løse ulike medisinske scenario. Andre deltakere fikk en gjennomføring av hvordan TAMS pleier å undervise den alminnelige befolkningen i akuttmedisin. Til slutt ble alle deltakerne samlet til en praktisk «overraskelse». Dette var en øvelse hvor det ble satt i gang et krisescenario med skadde og nedkjølte mennesker ute i den kalde snøen. Disse måtte hentes inn, og deltakerne fikk øvd på livreddende førstehjelp med fokus på hypotermi.

Lørdag
Lørdag var dagen da deltakerne virkelig skulle få oppleve nordnorsk vinter og natur. Morgenen startet noenlunde rolig med erfaringsutveksling blant deltakerne, noe som er grunnen til at NAMS ble opprettet i utgangspunktet. Deretter gikk reisen til Finnvikdalen på Kvaløya, hvor deltakerne i løpet av dagen skulle ha øvelser i ringløype. Alle postene i ringløypen hadde ulike caser relatert til skred og/eller hypotermi. Til å arrangere og gjennomføre denne dagen fikk vi hjelp av mange dyktige frivillige. Blant annet var Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder viktige samarbeidspartnere som bidro med både utstyr og faglig kompetanse. Dagen ble enormt innholdsrik, og det virket som både deltakere og arrangører hadde det gøy. Med andre ord; en suksess!

Skredøvelse med kursdeltakere i Finnvikdalen Skredøvelse med kursdeltakere i Finnvikdalen

Søndag
Den siste dagen gikk til ytterligere erfaringsutveksling blant deltakerne, og ble avsluttet med to spennende foredrag av medisinstudenter fra UiT. Det ene foredraget ble holdt av 5.årsstudentene Vilde Ravnsborg Gurigard og Vegard Andersen. De snakket om sine opplevelser rundt det å reise til Gaza for å hjelpe til å opprette «førstehjelpsuka» for medisinstudenter der, på liknende måte som det gjennomføres ved UiT. Det andre foredraget ble holdt av forskerlinjestudentene Remi Scott og Anders Lund Selli, som forsker på hypotermi. Deretter var det tid for å takke for NAMS 2020 og ønske deltakerne god tur tilbake til sine medisinske fakulteter!

Oppsummering NAMS 2020
Alt i alt ble NAMS 2020 et utrolig lærerikt og givende arrangement. Vi håper erfaringsutvekslingen gir frukter og at alle kan reise hjem med noe som kan bidra til å bedre driften av sine respektive foreninger, slik at NAMS vil gagne alle medlemmene i foreningene i det lange løp. I tillegg med et aktuelt tema og mange flinke støttespillere (inkl økonomisk støtte fra Troms legeforening) kan vi håpe at deltakerne sitter igjen med ny faglig kompetanse. NAMS 2020 ble også en god mulighet til å få vist frem det vakre vinter-Nord til studenter fra hele Skandinavia! Nå er det bare å begynne nedtellingen til NAMS 2021, som skal ta plass i Trondheim.

Logo NAMS Tromsø 2020Ingrid Solbakken og Solrun Rasmussen
på vegne av NAMS-komitéen ved UiT