Referat fra styremøte 15.05.12

TLF diskuterte blant annet turnustjenesten, status i kursaktiviteten, regionsutvalget og de ulike årsmøtene i yrkesforeningene. Sakene til årsmøtet ble gjennomgått og styret lagde innstilling til budsjett for 2013 og årets Tromsdoktor.
Referatet finner du her.