Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Referat fra styremøte 17.09.12


Styret møtte i Bodø og var med på legeforeningens konferanse på hurtigruta. Saker i styremøtet var bl.a. medlemsinformasjon i rammen av vedtatte budsjett, reklame på hjemmesiden og varslersaken fra Bærum.
8. oktober 2012