Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Referat fra styremøte 19.02.13

I dette styremøtet diskuterte man situasjonen med kuttene på UNN. Styret vedtok å arbeide for kontingentøking for alle medlemmer i Dnlf, som skal øremerkes rettshjelpsordningen. Ny kollegial støttegruppe ble vedtatt. Troms legeforening arrangerer tillitsvalgtkurs 21. - 22. mars, og debatt om reservasjonsretten 18. mars. Årsmøtet ble satt til fredag 14. juni.
Referatet finner du her.
25. februar 2013