Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Referat fra styremøte 27.02.12

TLF planla denne gang to vårkurs i regi av foreningen, satt dato for årsmøtet, planla medlemsmøte, diskuterte fremtiden for Doktor i Nord, og supplerte kurskomiteen. Terese Folgerø ble takket av etter stor innsats for pasienter og helsetjeneste i landsdelen over mange år. Hun etterfølges av Erik Krogstad som repr for LSA i styret. Referatet finner du her:
4. mars 2012