Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Referat styremøte 06.01.14

På årets første styremøte ble det vedtatt å sende en forespørsel til Dnlf sentralt om å sette ledelse i helseforetakene på agendaen på Landsstyremøtet i mai. Ellers ble det bl.a. gitt en orientering vedr Den store legefesten, ass fylkeslege Knut-Ivar Berglund ble valgt til nestleder og turnustjenesten og LUO-evalueringen ble diskutert. Referatet finner du her.
8. mars 2014