Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Referat styremøte 23.09.14

I dette styremøte ble det orientert om brudd i hovedtariff oppgjøret og forberedelser til streik. Det ble avgitt høringsuttalelse i "evaluering av EAT-sammarbeidet".
3. desember 2014