Referat styremøte 28.11.13

Troms legeforening har behandlet 99 saker i år. Årets siste styremøte handlet blant annet om den store legefesten, kurshåndtering, hurstigruteseminaret, høringen om ny studieplan ved UiB, styrets arbeid med høringer og vi hadde besøk av Ylf leders Johan Torgersen.