Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Referat styremøtet 16.09.13

Dette var det nye styrets første styremøte. I tillegg til konstituering og diskusjon om styrets arbeid, ble det igangsatt et planlegginsarbeid av flere medlemsaktiviteter i tiden fremover, i tillegg til den ordinære gjennomgangen av aktiviteten i de ulike yrkesforeningene i perioden.
4. oktober 2013