Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Rettelse om pasientsikkerhets-kulturundersøkelsen i UNN

I lederen til Skalpellen nr 4-2014, referes det til UNNs pasientsikkerhetskulturundersøkelse som ble gjennomført blant de ansatte i UNN i fjor. Teksten bygger på en oppsummering av resultatene som ble gjort av UNN 18. november i år, se vedlegg nedenfor. I forbindelse med mediaomtale i lokalpressen har det nå fremkommet at enkelte av tallene i tabellen var ment tolket motsatt av det som ble fremstilt.
15. januar 2015

Dette skal gjelde påstanden "Det er vanskelig å diskutere feil her" og "Her er det vanskelig å si ifra om jeg oppdager feil i pasientbehandlingen." Ut fra tabellen har vi tolket at hhv 57,7% og 65,4% har vært enig i denne påstanden, men det riktige skal være at hhv 57,7% og 65,4% er uenig i de to påstandene.
Troms legeforening har med sin publisering i lederen 14. desember 2014 bidratt til den misforståelsen, og det beklager jeg.
Min vurdering er fortsatt at resultatenen fra pasientsikkerhetskulturundersøkelsen gir grunn til bekymring, og at man bør jobbe konstruktivt med dette i UNN.

Jo-Endre Midtbu
Leder