Troms legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Styremøte referater

Vedlagt er styremøtereferatene fra mars, april, mai og juni.
Temaer i møtene var blant annet; Skalpellen, saker knyttet til årsmøtet 20.juni, flere høringer deriblant "statusrapport 2014 om nasjonal sykehusplan".
3. desember 2014