Debatt 18. mars: Reservasjonsrett blant leger

Med lisens til å nekte? Leger møter ulike pasienter i vanskelige og sårbare situasjoner. I tillegg er legen et menneske med egen moralsk integritet.
bs-Gavel-Black-300-145
Invitasjon til debattmøte. Dato: 18.mars, kl. 16.30. Lokale: Store Auditorium på MH-bygget, UiT

Det har ikke vært en lovbestemt rett, men en etablert praksis, at enkelte fastleger har reservert seg mot å henvise kvinner til provosert abort. I rundskrivet I-4/2011, gjorde Helse- og omsorgsdepartementet det klart at det ikke er adgang for slik reservasjon.

Legeforeningen skal behandle denne saken på landsmøtet i juni 2013. Debatter har vært arrangert i flere andre byer, på TV og i Stortinget, og nå kommer debatten også til Tromsø:

Skal fastleger lojalt tilby en hver vedtatt rett til helsehjelp? Bør de som ikke ser seg i stand til å henvise til abort, finne seg en annen jobb?
Skal fastleger kunne reservere seg mot å henvise til prosedyrer og behandlinger som går mot ens dypeste overbevisning om liv og død?

Møtet er åpent for alle leger og studenter!
Lokale: Store Auditorium på MH-bygget, UiT
Dato: 18.mars, kl. 16.30
Innledere:
- Eilif Haaland, leder for Forening for helsepersonells reservasjonsrett
- Signe Nome Thorvaldsen, allmennlege og stipendiat ved UiT
- Elisabeth Swensen , kommunelege i Selsfjord
- Ivar Aaraas, prof dr med, Institutt for samfunnsmedisin UiT

Ordstyrer: Torbjørn Skodvin, 3- års medisinstudent

Arrangør: Norsk medisinerstudentforening Tromsø og Troms legeforening