Med skråblikk på turnusjaget

Hvordan blir akkurat “jeg” sett når det er 937 andre som søker på akkurat samme stilling som “meg”?
LouiseCarlsen2016-700

Med i overkant av 2/3 sannsynlighet for å bli ansatt i en turnusstilling året man er ferdig og mangelen på karakterer ved to (tre) av fire universitet i Norge er ”rotteracet i gang”.

Vi er rimelig like flinke. Vi er cirka like motivert, og jobbene vi skal ha i turnus, skal jo i prinsippet være samme, uavhengig av hvor man tar den.

Startet du imidlertid på studiet rett etter videregående og fullførte på normert tid uten å ta en bachelor på si eller uten å ha tatt en master før du begynte på medisin, er det bare en ting å si: Still deg bakerst i køen!

Jobberfaring er viktig, men her gjelder det å være forsiktig. Det bør helst være i de populære fagene. En turnuslege fikk beskjed da hen søkte på en jobb at det ville nesten vært bedre å gå arbeidsledig enn å jobbe i psykiatrien mens hen ventet på turnusstilling. En 6-års student unnskyldte nylig jobben sin på en type helsestasjon med at hen hadde valgt det på tross av at det ikke gir full uttelling når hen søker på turnus, da dette ikke regnes som tilstrekkelig legearbeid. Det kan også lønne seg å sette livet i fare noen måneder i løpet av studiet; enkelte helseforetak premierer arbeidserfaring fra konfliktsoner med gode ekstrapoeng.

Noen forsøker å øke mulighetene for turnusplass med å ta steget ut på den tynne linjen engasjement. Det er her viktig å engasjere seg tilstrekkelig mye men ikke stikke seg frem eller ytre noe negativt for da kan turnusplassen være tapt for alltid. De som engasjerer seg for noe de tror på, men som kan komme i konflikt med en arbeidsgiver – bes tenke seg nøye om. De akuttmedisinske og seksualopplysende studentgrupper, samt engasjement i styrer og råd ved universitetet, fremheves som trygge alternativer i så måte.

Hos oss ved UiT fordeles utplasseringen til femteårspraksis ved loddtrekning. Tidligere, da turnustildelingen også skjedde ved loddtrekning – var dette helt ok. Nå er imidlertid dette blitt et betydelig problem. Nummeret du tildeles til praksis kan få turnusdrømmen til å briste eller bære. Velger du riktig sykehus under femteårspraksisen har du gode utsikter til både lisens-jobb og turnusstilling på samme sykehus. Her gjelder det jo å innynde seg etter beste evne. Tapte du imidlertid i dette lotteriet, endte du sikkert med å velge femteårspraksis som nummer 99, da er det bare å holde seg fast og håpe du oppfyller noen av de overnevnte kriteriene, evt kan du jo legge inn noen godord om at du er klimaflyktning, og ellers søke turnus i Sør-Norge.

Dagens utvelgelse til turnusstillinger var på forhånd varslet å skulle skape problemer, og ordningen med ulik kriteriebasert poengfordeling rundt om på sykehusene tar ikke akkurat brodden av det problemet. Hva er den saklige grunnen til at ulike sykehus kan vektlegge helt ulike egenskaper – når vi minner oss om at selve jobbe som turnuslege – stort sett er lik, Norge rundt?

Kanskje er det beste vi kan gjøre er å sette seg godt til rette i sofaen, slenge beina på bordet, og se på kakekrigen; hakuna matata. Evt lakke neglene og begynne å trene på Sats. Dette gir fortsatt rundt 2/3-dels sjans for å få turnus innen et halvt år etter endt studium. Eventuelt pluss det lille ekstra…

Louise Carlsen
Nmfs representant i Troms legeforening