Troms legeforening

Lokalforening

2016

Samarbeidet med Tromsø kommune – en oppdatering

I desember hadde Legeforeningen to møter med Tromsø kommune for å få på plass en avtale om KAD–senger, samt en gjennomgang av gjeldene lokale særavtale.
22. mars 2016
JonasLian_ClasKristensenmod700
Jonas Lian, AFs 1. landsrådsrepresentant fra Troms fylke. Foto Clas Kristensen

Fra vår side var vi skeptiske til å avgi ressurser til KAD (kommunal akutt døgnenhet) fra en allerede presset legevakt, mens kommunen ikke var villige til å diskutere innholdet i dagens lokale særavtale. Særavtalen regulerer i hovedsak vaktgodtgjørelse, praksiskompensasjon og arbeidstid.I et møte i allmennlegeforum i januar tok saken en dramatisk vending da det ble gjort klart at allmennlegene ikke kunne være med på å avgi resurser fra legevakten, og den lokale særavtalen med Tromsø kommune ble anbefalt sagt opp. Så ble gjort og dagens avtale løper derfor til 23. april. Med andre ord har vi ikke god tid på å få på plass en ny avtale. Avtalen er imidlertid viktig for begge parter, og jeg regner med at vi finner en løsning raskt.

I og med at vi ikke fikk en avtale med kommunen, valgte de å lage en egen turnus som tar seg av KAD-sengene. Vaktordningen gir denne døgnenheten kun 50% legedekning, mens resten skal dekkes opp innenfor den kommunale legevakten. KAD blir derfor sårbar for hendelser på kveldstid og natt. Det akutte er ivaretatt av legevakten, men sykepleierne har altså ingen dedikerte leger som kjenner avdelingen eller pasientene der, etter 20 på hverdager og 22 i helgene. Dette var en løsning vi faglig advarte mot, nettopp fordi dette er et ny tjeneste i kommunen, der både sykepleiere, fastleger, legevaktsleger og KAD-leger har behov for en innkjøring og trening.

I og med at vi ikke har KAD-lege i mer enn halve døgnet, vil det bli en del arbeid som faller på legevaktslegen. Husk da at behandling av KAD-pasienter ikke er dekket av HELFO og folketrygden, og at man derfor ikke kan lage regningskort som vanlig. Kommunen har heller ikke ønsket å avtaleregulere dette, slik at her det blir opp til hver enkelt lege å prise dette arbeidet. Regningen skal sendes til kommunen, og jeg tror alle er tjent med at vi enten forholder til 14-taksten eller NAV-takstene i normaltariffen. Husk også dekning for reisetid og transportgodtgjørelse.

Ellers kan jeg melde at det har vært litt utfordringer angående tilbakebetalingen av de overfakturerte regningene fra legevakten i Tromsø. Før jul ble lovet tilbakebetaling, men nå ønsker kommunen å avregne dette mot fremtidige regninger. Dette er noe som vil ramme dem som ikke har legevakter på en stund, f.eks dem som skal ut fødselspermisjon, ta sykehusåret eller som av andre grunner rett og slett ikke går legevakter på en stund. Vi har forsøkt å fremme kravbrev, men ber om at folk sjekker egen konto fremover.

Jeg har også fått en del tilbakemeldinger om at folk er misfornøyd med det pålagte nødnettkurset. Kursene går på dagtid og kveldstid, og avlønningen må kompensere fullt ut for vårt fravær fra praksis , inkludert tiden som går med til reising osv, eventuelt kompensere for overid. Den sentrale avtalen som angiverlig skulle regulere dette, har ikke latt seg oppdrive. Jeg har derfor på nytt bedt om forhandlinger med kommunen, så her håper vi på en god lokal løsning.

I år avholdes Våruka i allmennmedisin i Kongsberg. Dette er et viktig verksted for både faglige og politike løsninger for oss fastleger som trekker mange folk og skaper mange muligheter. Derfor er det gøy å kunne fortelle at Tromsø er med på oppløpet i kampen om å arrangere Våruka 2017. Det hele blir avgjort på landsmøtene til AF og NFA i mai. Mer om dette senere!

Jonas Lian
AFs 1. landsrådsrepresentant fra Troms fylke.