Troms legeforening

Lokalforening

2018

Flere bein å stå på.

Nylig hadde jeg en nyttig samtale med en flott kollega. Hun hadde en fremragende medisinsk karriere.
3. juli 2018
Sparkesykkel_0224_700

Hun hadde gjort det stort innen sitt fag, var nesten alltid tilgjengelig, dedikert ovenfor både pasienter og kolleger, forsket i fagfeltet og underviste med stor suksess. Hun var det vi alle ville karakterisere som en flott lege – en ambisiøs og faglig spydspiss som var lett å be om hjelp.

Etter 10 år i yrket sa det stopp. Ekteskapet tok slutt og hun ble sykmeldt.

Hun fortalte at et opphold på Villa Sana hadde gjort godt. Der fikk hun tid og rom til å innse at hun trengte å få flere ben å stå på. Begynne å trene igjen. Ta seg tid til å følge opp barna i fritidsaktivitetene, lage artige matpakker og ikke overlate alt til mannen. Dra på konsert. Få seg venner og et liv utenom jobb.
Det var tydelig at oppholdet på Villa Sana hadde blitt et vendepunkt for henne. Det var godt å få treffe andre leger, og oppleve at hennes historie på ingen måte var unik i vårt kollegium. Den erfarne psykologen som coachet henne hadde hørt de samme historiene før – hundrevis av ganger. På Villa Sana ble det tid til å gråte litt. Ikke for å nødvendigvis synes synd på seg selv (men det var plass til det også), men fordi hun ble lei seg når hun ser den sårbare situasjonen hun hadde satt seg i. Gråten renset luften og redet grunnen for å bygge tilbake et liv med flere ben å stå på.

Historien er oppdiktet, men kunne kanskje ha rammet både deg og meg?

Legeforeningens initiativ med et Ressurssenter Villa Sana på Modum Bad har i disse dager 20-års jubileum, og har frem til nå hjulpet 3 500 leger. Målsettingen er å bidra til å styrke legers bevissthet i forhold til legerollen, forebygge utbrenning og fremme legers helse og livskvalitet.
Syke- og pensjonsordningen for leger dekker reise/opphold og kursavgift minus en egenandel på 500 kr. Tapt inntekt eller praksisutgifter dekkes ikke. Det tilbys rådgivning over en dag, og kurs over en uke. Både til rådgivning og kurs kan man komme som enkeltperson eller ha med partner. Ledige kursplasser finner du HER.  Du bestemmer selv hvor mye du vil åpne deg ovenfor kollegene på kurset, men det sitter en trygghet av dyp diskresjon i veggene på Villa Sana.

Christer Mjåset på Årsmøtet 2018

Christer Mjåset på Årsmøtet 2018

Leger er tradisjonelt sett sent ute med å søke hjelp. Historiene går ofte igjen; overarbeidelse og høye jobbkrav som fikk legen til å knele når en uønsket og ukontrollerbar livshendelse brøt inn. Mobbing og utfrysing. En klagesak. Samlivsbrudd. Et barn med spesielle behov. Fyllekjøring. Ting ”som ikke passer inn” i vår hektiske og vellykkede hverdag. 

Jeg tror mange kolleger et tilbakeholdne med å reflektere rundt egen situasjon. Det kan være behov for å tenke igjennom hvordan vår styrke i forhold til å være tilgjengelige og kompetente leger også kan representere en sårbarhet når det kommer til å ta vare på oss selv. For egen del er det kanskje selvironien som holder meg oppe.

Troms legeforening vil i høst invitere dere til et kveldsmøte til ettertanke, der vi får Villa Sana opp til oss. Trolig har vi noe å lære – alle som en.

Hjelpen begynner kanskje med noen timer hos fastlegen din. Velkommen skal du være!

Jo-Endre Midtbu
leder