Spennende vår ...

Ledelsen i Helse-Nord har tatt noen tydelige grep denne vinteren.
Paaske2018_8765-700

Direktørens avgang og utskiftingene i styret for UNN er et tydelig signal om at man ønsker endringer i hvordan UNN ledes. UNN-styrets viktigste oppgave denne våren blir å ansette ny direktør.

En viktig samfunnsinstitusjon som UNN leverer kjerneoppgavene nesten uavhengig av hvem som leder virksomheten. Likevel er det slik at motiverende ledelse gir best resultat i kunnskapsbedrifter. Sykehuset måles på hundrevis av små og store parameter. Men ikke alt kan måles. Ledelsens omdømme bestemmes i stor grad av hvordan man håndterer de vanskelige sakene; hvordan ledelsen fremstår under press.

UNNs nye administrerende direktør må ha sterk personlig integritet og et brennende ønske om å spille sine ansatte gode – og være en som samler, ikke splitter. Åpenhet om utfordringer og motargumenter må være ønsket av ledelsen, og man må kunne samarbeide med alle tillitsvalgte. Jeg tror på en leder som respekterer alle ansatte, som ønsker å forstå dem som er uenige og som vil forene ulike interesser.

Personlig hadde jeg ofte stor glede av å diskutere med nå avdøde anestesioverlege Suzanne Almquist. Hun introduserte meg for det svenskene kaller civilkurage – mot til å stå opp for egne meninger selv om det innebærer personlig risiko. En leder må huske at han eller hun jobber på vegne av og for andre – ikke seg selv. En leder i sykehus må derfor aldri la seg friste til å la hensynet til egen posisjon og stilling gå foran hensynet til sykehusets beste. Noen mistenker kanskje at det er nettopp det noen ledere i UNN har gjort; prioritert lojalitet oppover framfor å stå opp for egne fagmiljø og ansatte. Ny toppledelse vil gi nytt spillerom og nye muligheter, og det er all grunn til å være optimistisk.

Enkelte av fagmiljøene ved UNN holder nasjonal – ja internasjonal – toppklasse. Mitt ønske er at det snart blir ro rundt UNN og at sykehuset og alle ansatte kan få fortsette å utvikle seg til å bli ledende på sine områder; en stolthet for hele Nord-Norge og for landet. Med en motiverende og omsorgsfull ledelse som tilrettelegger for sine dedikerte ansatte, vil dette være innen rekkevidde. Sykehuset ligger i et fantastisk stykke av Norge, i en privilegert del av verden. Sykehuset er kompakt og oversiktlig, og har de beste forutsetninger for å være en troverdig leverandør av trygge og gode helsetjenester tilpasset både lokalsykehuset og den høyspesialisert universitetsklinikkfunksjonen.

La oss håpe denne våren tilfører noe riktig godt til UNN2.0, som får frem det beste i de ansatte og deres ledere!

Vennlig hilsen
Jo-Endre Midtbu