Ny foretakstillitsvalgt for YLF ved UNN: Lillan Haugen!

11. februar ble jeg utpekt som foretakstillitsvalgt (FTV) for Yngre legers forening (Ylf) ved UNN, av Ylfs styre.
Lillian_4081-700

Dette skjedde etter halvannet år uten FTV for Ylf, og dagen før helseministeren møtte ledere og tillitsvalgte ved UNN og Finnmarkssykehuset for å informere om regjeringens foreslåtte sammenslåing av de to helseforetakene.

I møtet stilte Legeforeningen med to representanter, hvor undertegnede representerte Ylf. Etter halvannet år uten FTVer for Ylf og et drøyt år uten FTV for Overlegeforeningen (Of) er det mye å ta igjen. Flere prosesser har stått på stedet hvil, andre har gått sin gang uten Legeforeningens deltakelse. Den kommende tida vil jeg derfor prioritere å skaffe oversikt over prosessene Legeforeningen og særlig Ylf skal og bør delta i, og koble oss på der det er nødvendig. Nylig ble Helse-Nord gitt i oppdrag å utrede sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. Utredningen skal være ferdig 1. desember 2019, og etter det kommer høringsprosesser og mulig beslutning. Mye av tiden framover vil derfor naturligvis bli brukt til dette arbeidet, slik at de yngre legenes stemme kommer godt fram i utredningen.

Min bakgrunn og historie i Legeforeningen strekker seg 15-16 år tilbake til studietida hvor jeg var styremedlem i NMF Tromsø i to år. Siden har det blitt flere tillitsvalgtverv, først for turnuslegene på Nordlandssykehuset Vesterålen i 2010, senere for LIS i BUPA, hvor jeg jobbet mellom 2013 og 2017. For halvannet år siden endret jeg spesialitet fra barne- og ungdomspsykiatri til kirurgi, og jobber nå på K3K-klinikken, for tiden i rotasjon på gastrokirurgisk avdeling. Her har jeg vært varatillitsvalgt det siste halve året. I løpet av disse årene har jeg deltatt på flere av Ylfs tillitsvalgtkurs, og de to siste årene også deltatt i de lokale lønnsforhandlingene ved UNN.

I det videre arbeidet som FTV er det viktig for meg å bygge et sterkt og godt tillitsvalgtapparat for Ylf. Som tillitsvalgt har jeg gjennom årene latt meg sjokkere over den manglende kunnskapen noen av våre ledere har om avtaleverket leger er omfattet av. Jeg har full forståelse for at den enkelte lege syns det er krevende å orientere seg i Hovedavtalen, A1, A2, B-delsavtaler, arbeidsmiljøloven, ferieloven, journalforskriften osv, for det ER omfattende. Men at ledere uttaler (fra virkeligheten) «men dere er jo unntatt arbeidsmiljøloven», «du har ikke rett til avspaseringsuka fordi du ikke har jobbet en full turnus ennå», «du kan ikke få ammefri fordi det ikke lar seg løse med vaktene» har jeg vanskeligere for å akseptere. Med lederansvar følger også et ansvar for å sette seg inn i hvilke avtaler, lover og forskrifter som gjelder for dem man leder. Jeg har erfart at tillitsvalgte som kan lover og avtaler godt, og også evner å overføre denne kunnskapen til dem de er tillitsvalgte for, får et godt samarbeid med ledelsen. Konflikter oppstår ofte i skjæringspunktet mellom den ansattes rettigheter og ledelsens manglende innsikt i disse rettighetene. Løsningene er både mer tilgjengelige, og bedre, når begge parter kjenner spillereglene. Konflikter og uenigheter tar både tid og ikke minst moment, både for leder og ansatt. Vi er alle interessert i å bruke mindre tid på det, og mer tid på å gi pasientene våre god behandling.

I slutten av februar møtte jeg 15 plasstillitsvalgte fra både somatikk og psykiatri for å bli kjent med dem og deres utfordringer. På dette møtet stilte også lederen for Ylf, Christer Mjåset, som informerte om foreningens tilbud til tillitsvalgte. Det er fortsatt noen tillitsvalgte for Ylf ved UNN jeg ikke har møtt eller snakket med ennå, disse vil jeg ta kontakt med i tiden fremover. Er du som leser dette tillitsvalgt, så kom meg gjerne i forkjøpet ved å kontakte meg enten på unn-epost lillan.haugen@unn.no, eller privat ikkelillian.haugen@gmail.com.

Til sist oppfordrer jeg alle til å bruke sine tillitsvalgte i vanskelige spørsmål på jobben, det er det vi er til for. Har dere ikke tillitsvalgte, så kommer ytterligere en oppfordring: hopp i det, og bli en tillitsvalgt selv! Du blir tatt godt imot, og du kommer ikke til å stå alene. Vi sees!

Lillan Haugen