A Child, not a Mother

Medisinstudentenes humanitæraksjon 2020 har i år samarbeidet med Redd Barna om et prosjekt som skal gi unge mennesker tilgang på gode helsetilbud knyttet til seksualitet og reproduksjon.
Bilde av ung mor og hennes lille barn i Malawi
En ung mor med et lite barn. Bildet er tatt i Malawi da MedHum-studentene var der i forbindelse med prosjektet de jobber sammen med Redd Barna på.

Dette er noe vi i Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum) virkelig brenner for, og det vil derfor glede oss stort om du som leser har et par minutter til å avse til disse linjene.

Prosjektet “A Child, Not a Mother” tar for seg noen av de mest essensielle problemstillingene som angår det å være menneske, i et land hvor tenåringsgraviditeter og sykdom knyttet til seksualfunksjon stjeler helse hvert år. I Malawi blir 1/3 jenter gravide i løpet av tenårene, 5/6 ungdommer mangler tilgang til prevensjon, og halvparten av jentene må avbryte skolegang som en konsekvens av dette. Denne tilstanden har store medisinske og sosiale følger.
For å bedre situasjonen, har vårt prosjekt satt tre hovedmålsetninger: (1) Øke og styrke tilbud og tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse for alle jenter og gutter.
(2) Forbedre tilgang på helsetilbud rettet mot unge gravide kvinner og tenåringsmødre. (3) Innhente erfaringer og kunnskap, og sørge for å nå ut til ungdom med SRHR-tilbud med kunnskapsbasert praksis.

I forbindelse med prosjektet, vil det skapes viktige arbeidsplasser som skal sikre treffende tiltak; vi sørger slik for å tilføre ressurser som kommer hele samfunn til gode. Gjennom å satse på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), bidrar man med en langsiktig investering som vil berøre flere generasjoner. Arbeidet i Malawi er også finansiert av NORAD, som forklarer det slik:

Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler i praksis om tilgang til trygge graviditeter og fødsler, forebygging og behandling av seksuelt overførbare sykdommer, seksualitetsundervisning og om familieplanlegging, prevensjon og trygg abort. Det handler også om rett og mulighet til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

På tross av pandemisituasjonen, ser vi ut til å kunne klare vårt årlige innsamlingsmål på mellom 1,5 til 2 millioner kroner - med litt hjelp drar vi det helt i mål! Nettopp på grunn av pandemien er også denne hjelpen viktigere enn noen gang; konsekvensene har rammet seksuell og reproduktiv helse blant ungdom verden over. I Malawi spesifikt, er det registrert en tydelig økning av både barneekteskap og tenåringsgraviditeter, etter at viktige smittevernstiltak endret samfunnsdynamikken betydelig. Dette forteller oss at prosjektet ”A Child, Not a Mother” er viktigere enn noen gang!

Vi i MedHum ønsker med dette å gi en ekstra oppfordring til alle nye og eksisterende givere, om å avse en ekstra julegave til vårt arbeid i år. Alle små og store gaver er velkomne, og kan «vippses» til 510051. Uansett om man velger å gi, eller ikke, ønsker vi å takke «voksengenereasjonen» for at dere interesserer dere og støtter opp under Medisinstudentenes humanitæraksjon 2020!

God jul!

David Teigen
Leder, MedHum 2020

Lenke til presentasjonsfilm om prosjektet A Child, not a Mother i Mali