Årets lønnsoppgjør; lokale B-dels forhandlinger

Som kjent for de fleste ble vårens hovedoppgjør mellom Legeforeningen og Spekter utsatt til høsten som følge av pandemien som skylte innover landet i mars.
Solveig Nergård

I år er det partallsår og dermed hovedoppgjør. Ylf sentralt har tidligere besluttet å forhandle i prinsippet hele lønnsmassen sentralt mens overlegeforeningen skal forhandle hele lønnsmassen lokalt. I tillegg skal Legeforeningen samlet forhandle tekstlige forandringer i den lokale B-dels avtalen.

Travel vår og høst
Det har vært en travel vår og høst. Våren bar preg av pandemien, noe som krevde store omorganiseringer i arbeidshverdagen til leger i sykehus. Det ble rask omstilling på mange arbeidsområder for sykehuslegene. De fleste leger fikk sin arbeidshverdag endret i løpet av noen dager. Flere legegrupper fikk store arbeidsmengder over seg i forbindelse med diagnostikk og behandling av covid-19-pasienter. Noen overleger forberedte egen avdeling på storinnrykk ved katastrofe, andre leger fikk e-læringskurs i intensiv arbeid og smittevern. Andre fikk kurspakker for at flere legegrupper skulle kunne utføre videokonsultasjoner med noen av sine pasientgrupper.

Samtidig har en del leger sykdomstilstander som kan forverre en eventuell smitte av covid-19, på lik linje med resten av befolkningen. Leger skal samtidig være først i linjen for å møte møte mulige covid-19 pasienter. Det kan være en utfordrende oppgave å stå i. Likeledes dersom man har familie, med risiko og frykt for å ta med smitte hjem. Som gruppe har vi opplevd risiko som aldri før - og vi har endret tjenesteplaner og vaktordninger i et tempo som er svært imponerende. Dette er noen få av flere forhold som gir grunnlag for å se på legers betingelser og forutsetninger for arbeidet i sykehus i årets lønnsoppgjør.

En fungerende forhandlingsmodell legger til grunn at man skal vurdere realiteten i dagens situasjon og utfordringer – når betingelser og vilkår for neste hovetariffperiode skal legges. Hverken vi eller Spekter er bundet av en prosentsats. Vi er bundet av sørge-for-ansvaret. Vi står sammen om å tilby trygge og gode helsetjenester, i hverdag og i krise.

Mange spør meg; hvorfor har ikke leger risikotillegg? Og jeg må svare som sant er – jeg vet jammen ikke. Så spør de; hvorfor gjelder ikke Arbeidsmiljøloven for leger? Jo det vet jeg – det er fordi vi har avtalt oss bort fra den. Jammen hvorfor det, spør de da? Jo det er fordi man ikke hadde klart å drifte spesialisthelsetjenesten hvis AML skulle gjelde.

Inn i forhandlingsmodus
Overenskomsten til DNLF består av en sentral del; Del A, og en lokal del; del B. Overenskomstenes del A, A1 forhandles mellom hovedorganisasjonen Akademikerne og Spekter. De sentrale innledende forhandlinger mellom Akademikerne og Spekter er i gang. 28.8 ble det avholdt forhandlinger mellom Akademikerne og arbeidsgiverforeningen Spekter. Dato for forhandlinger av overenskomstens del A2 mellom DNLF og Spekter Helse er satt til 5.November. I A2-forhandlingene skal partene avtale lokale forhandlinger og frister for disse forhandlingene. Overenskomstens del B forhandles i den enkelte virksomhet. I UNN HF skal ledelsen og HR og DNLFs lokaleforhandlingsdelegasjoner møtes. Vi som tillisvalgte lokalt må granske de sentrale forhandlinger, oppnådde forhandlingsresultater og finne våre felles kriterier for lokale forhandlinger for Overlegegruppa i UNN. Vi forhandler altså både tekstlige endringer i B-avtalen, men selvsagt også lønn. Har du innspill eller er du interessert i å bidra? Ta kontakt!

Solveig Nergård
FTV OF UNN