Fastleger i pandemi

Fastlegene i Tromsø og i resten av landet er vant til å ta mye ansvar, mange beslutninger og raske avgjørelser i pasientoppfølgingen, og i drift og ledelse av legekontorene.
Lise Figenschou fastlege
Lise Figenschou

Fastlegene var raskt ute med tiltak og nødvendige endringer på egne kontor for å kunne ivareta sine pasienter på en trygg måte i samsvar med råd fra sentrale myndigheter. Jeg vil også påstå at fastlegene har vært i front og drevet fram helt nødvendige løsninger i kommunene, for å ivareta pasientsikkerhet og fortsatt effektivitet i tjenesten.

En av de mest treffsikre tiltakene for å redusere konsekvensen av evt smitte inne på fastlegekontorene, er at mange kontor nå har delt arbeidsstokken (inkludert legene) i to team som jobber andre dag med pasienter, og er ellers helt adskilt fra hverandre. Dette medfører at de negative effektene av eventuelt smittet medarbeider eller (uoppdaget) smittet pasient, vil halveres. Teamet på jobb med smittet medarbeider/pasient må i karantene for å hindre smitte til andre, mens teamet som ikke var på jobb den dagen, vil fungere videre. Vi reduserer også sjansen for smitte mellom pasientene, da antall personer på venterommet også mer enn halveres på denne måten. Dette er svært effektivt med tanke på begrensning av infeksjonssykdom, men er også svært kostbar og kan ikke fortsette særlig lenge. Selv om legene som ikke møter pasienter, kan gjøre noe papirarbeid og telefonkonsultasjoner backoffice, har inntekten stupt mens utgiftene våre er akkurat de samme.

Denne tida er krevende for oss alle, samtidig som fastlegejobben er mer meningsfylt enn noen gang. Fastlegene holder god stand i fremste linje, og jeg tror vi kan si at de gjør det med stolthet. I tillegg til alt av vanlige problemstillinger og ø-hjelp, kommer koronaproblematikken. Helt friske, unge folk kan møte opp med dødsangst for korona. Fastlegene opplever at nesten alle pasientene har et eller annet spørsmål om koronasituasjonen - og dette gjennomsyrer vårt arbeid nå om dagen. Samtidig opplever fastlegene som så mange andre, stor svikt i inntjeningen, samtidig som de må prøve å opprettholde den samme tjenesten til befolkningen. Fastlegens forpliktelser er ikke redusert, selv om pasientene kvier seg for å møte på legekontoret. Husleie, lån for kjøp av praksis, lønn til ansatte osv løper som før. Fastlegene kan ikke stenge fastlegekontorene - vår tjeneste er viktigere enn noen gang. Med redusert aktivitet i sykehusene, vil trykket bakover - mot førstelinjetjenesten bare øke på fremover. Fastlegene forteller om mange bekymrede pasienter på tlf som opplever at etterlengtede kontroller eller utredning på sykehuset nå blir utsatt på ubestemt tid.

Før pandemien traff oss var det enighet fra høyt til lavt, om at fastlegeordningen var i krise. Tydelige tegn på dette var betydelig svikt i rekrutteringen til fastlegeyrket og ikke minst flukten fra yrket blant de etablerte fastlegene. Men noen av oss sitter heldigvis igjen. Det skulle komme løsninger fra Regjeringen i en tiltakspakke nå i vår, men p.g.a. pandemien er dette utsatt.

Samtidig er det viktig å legge merke til at pandemien nettopp tydeliggjør problemene med dagens fastlegeordning. I faser med uforutsette hendelser har fastlegene redusert inntjening fra pasientkontakter, og fastlegekontorene får problemer med å få kontorene til å gå rundt. I går kveld kom noen usle forsøk på øke takstinntjeningen for fastlegene. Litt bedre betalt for kveldsarbeid på e-/telefon-/videokonsultasjon, muligheter til å bruke tolketakst over telefonkonsultasjon, og en takst der hjemmesykepleien kan bruke nivå-4-sikker videoforbindelse over til legekontoret for fjerndiagnostikk på en rusten 3/4G-linje. Det var virkelig ikke det fastlegene trengte. Jeg må f lov si at jeg er meget skuffet. Fastlegene trenger en god grunnfinansiering i bunn, både for å sikre drift av kontorene og gi trygghet med tanke på egen helse og egne barns sykdom. Fastlegene ønsker å kunne ivareta sine pasienter, både de som sjelden er syke og de med store helseutfordringer. Dette vil være spesielt utfordrende nå under pandemien. Hadde vi hatt en ordning der større deler av finansieringen kom i form av et grunntilskudd, hadde vi vært bedre rustet mot tider med redusert pasientkontakt pga uforutsette hendelser, om det nå er korona, eller egen eller barns sykdom. For å trygge pasientene, legekontorene, våre ansatte og fastlegene er det på høy tid å iverksette det tiltaket som Troms legeforening har mast om i en årrekke: Doble per capita opp til 1 000 pasienter!

Uten raske tiltak vil pandemien dessverre være det som får enda flere erfarne fastleger til å forlate fastlegeordningen og skremme yngre kollegaer bort fra denne meningsfulle jobben, og heller manøvrere seg inn i den trygge havna; sykehuset.

Høie – ballen er fortsatt på ditt bord!

Lise Figenschou