Karina Enoksen - ung streikende fastlege

Karina Enoksen, født og oppvokst på Andøya i Vesterålen. Hun studerte medisin i Tromsø, fullførte utdanningen i 2016, og har jobbet som fastlege på Skansen legekontor siden 2018.
Karina Enoksen. Fastlege ved Skansen legekontor
Karina Enoksen fastlege ved Skansen legekontor.

Jeg ble tatt ut i streik og bidro under markeringene på Stortorget og på streikecafé den uken streiken varte. Vi slo av en prat med folk som var interesserte og vi stilte til intervjuer i media for å få fokus på saken.

Hvorfor streiket du?
Fastlegeordningen har vært under hardt press i mange år, med gradvis økende arbeidsmengde uten at antallet fastleger eller finansieringen har økt tilsvarende. Toppen av isberget er legevakten som fastlegene bemanner etter ei allerede full arbeidsuke. Når Legeforeningen ønsker å sette et (fortsatt ganske høyt) tak på hvor langt utover bestemmelsene i arbeidsmiljøloven vi skal kunne pålegges å jobbe på legevakt, og ikke blir møtt på dette, står man bare igjen med retten til å streike. Jeg synes det var riktig å gå til streik fordi det er snakk om å levere en forsvarlig helsetjeneste til hele befolkningen døgnet rundt, og det er snakk om å bevare helsa til de som skal levere tjenesten.

Hva var responsen når du snakket med folk på gata?
Jeg opplevde utelukkende positiv respons på streiken. Mange stoppet for å slå av en prat under markeringene, og vi fikk gode tilbakemeldinger på innlegg i media. 

Hva er det viktigste du tar med deg fra streiken?
Det var en fin opplevelse å få delta i å gjøre noe med situasjonen vi står i. Jeg kjente på samhold og støtte. Fastlegene jobber mye for seg selv og står alene med mye ansvar, så det var fint å få samarbeide med kollegaene mine om dette.  

Hva oppnådde vi med streiken mener du?
Vi fikk økt oppmerksomhet og forståelse for fastlegekrisen. Vi fikk synliggjort hvor skjørt legevakten er organisert mange steder i landet når streiken ikke fikk vare lenger enn en uke før Helsetilsynet vurderte det som farlig for liv og helse. Jeg er veldig spent på hva lønnsnemnda kommer frem til. 

FASTLEGEORDNINGEN

For 4. gang ble nylig fastlegekonferansen gjennomført. Denne ble startet som en årlig konferanse pga alle utfordringene i FLO( fastlegeordningen). Her deltar bl a legeforeningen, KS, HOD og helseministeren. Deltok du på konferansen?
Nei, det hadde jeg ikke tid til.

Ifølge myndighetene er vi nå kommet til handlingsfasen i forhold til å redde FLO. Har du merket noe til dette?
Nei, jeg reduserte listen min med 50 pasienter ved naturlig avgang etter at knekkpunkttilskuddet ble innført, men har fortsatt samme antall pasienter på listen. Jeg tror heller ikke jeg kommer til å merke noe særlig til 50 pasienter mindre da det ofte er de friske, unge folkene vi uansett ser sjelden på kontoret som flytter på seg og forsvinner fra listen.

Det snakkes nå om problemene med å rekruttere unge leger til fastlegeyrket. Hva avgjorde at du faktisk lot deg rekruttere?
Hovedårsaken er at jeg synes allmennmedisin er den mest interessante spesialiteten hvor du får en variert arbeidshverdag med mye pasientkontakt. I tillegg ble det en ledig hjemmel på Skansen legekontor hvor jeg allerede trivdes godt som vikar, og attpåtil fikk jeg muligheten til å være med i ALIS Nord-prosjektet som medførte ekstra oppfølging og driftstilskudd.

Vi ser at flere fastleger velger å slutte i fastlegejobben. Hva skal til for at vi ikke mister deg også? Det som skal til er en støtte til fastlegeordningen som gjør det mulig å redusere arbeidsbelastningen såpass at jeg får tid til å være en god lege for pasientene mine, samtidig som det blir rom for faglig utvikling og et normalt liv utenom jobb. Handlingsplanen inneholder mange gode tiltak for allmennleger i spesialisering, men jeg må se at det kan bli en god hverdag som ferdig spesialist også, sier Karina Enoksen ved Skansen legekontor i Tromsø.

 
Lise Figenschou
Afs styremedlem i Troms legeforening