Leder 1–2021. «No one is safe – unless everyone is safe» – God påske!

I påskenummeret av Skalpellen 2020, skrev jeg om hvor privilegerte vi er i Norge i kampen mot covid-19, med et oljefond på 10 billioner kroner.
Paskeillustrasjon

Oljefondet gir oss et helsevesen og en samfunnsstruktur som kan overleve det meste.

Ett år etter – og etter mange milliarder kroner gitt i ekstrabevilgninger til næringsliv, tiltak for arbeidsledige og til helsevesenet – er fondet nå verdt 11,1 billioner kroner. Fondet ble etablert i 2006 og eier nå 1,5% av alle verdens børsnoterte selskaper.

Knapt noe land i verden er bedre rustet enn Norge til å overleve covid-19-pandemien. Det skyldes ikke bare våre enorme rikdom som er ganske likt fordelt i befolkningen, men også et topp moderne og velfungerende helsevesen, at det er fred i landet, tillit til myndighetenes råd, og ikke minst at det er tverrpolitisk enighet i de mest sentrale spørsmålene.

Derfor var det trist å se på første del av NRK Debatten 23. mars i år*, hvor temaet var det såkalte COVAX-samarbeidet, og at Norge har gitt bort 700.000 vaksinedoser til lavinntektsland, i stedet for å bruke dem selv.

Mange av dere har sett unge som ikke har hatt godt av hjemmeskole og karantene. Vi støtter folk som har mistet jobben, og vi hjelper eldre som knapt tør å gå ut døra av redsel for å bli smittet. Mange av oss har deltatt i ekstra vaktsjikt, og har snudd oss rundt for å hjelpe til i en vanskelig tid for samfunnet og enkeltmennesker. Vi har lagt inn alvorlig Covid-19-syke på sykehus, og stort sett skrevet dem friske ut igjen. Noen få har sett covid-19-pasienter dø. Det er (ganske) tøft at vi må holde oss hjemme, og at vi ikke kan ha flere enn to på besøk på hytta nå i påsken.

Med respekt for de omkomne, blir dette i rettferdighetens navn for småting å regne i et globalt perspektiv. Norge har mistet 673 liv til covid-19-pandemien. Det skulle vi gjerne vært foruten. Dette gir 12,2 dødsfall per 100.000 innbyggere. Det er mindre enn en tiendedel av tapene i vårt naboland Sverige og mange andre land i Europa samt USA, som vi vanligvis sammenligner oss med. Til sammenligning dør rundt 50 av 100.000 av hjerte-karsykdommer, 31 av 100.000 av lungesykdommer (derav ca. 2 av 100.000 av influensa) og 65 av 100.000 av kreft, i Norge hvert år.

Min påstand er at vårt lille land kunne klart seg lenge og vel uten vaksine. I følge WHOs statistikk er Norges covid-19-dødstall på høyde med Pakistan, Syria, Thailand, Vietnam og Afghanistan. Afrika kan ut fra WHOs oversikt se ut til å ha sluppet unna pandemien nesten i sin helhet.

Vi skjønner selvsagt at dette ikke er en realitet, men kun uttrykk for at deres helsevesen, styresett og samfunn kneler på så mange andre måter, at diagnostikken ikke har kapasitet til å plukke opp, registrere eller langt mindre behandle – covid-19.

COVAX-samarbeidet er det FN- og WHO-støttede vaksineprogrammet mot covid-19, som skal sikre at alle land uavhengig av oljefond eller krig/fred, skal sikres vaksiner. Fra deres hjemmeside siteres: «Wealthier countries have a greater chance of gaining access to successful vaccines. And by pooling their buying power, rather than competing against one another, they enable investment in factories, so more doses are available as soon as a vaccine becomes available. The COVAX Pillar is founded on the principle of equitable access. This means any country regardless of their ability to pay, has the same access to vaccine. It's not about one country versus another. It`s about one world – protected.»

Dagens vaksinegap står i sterk kontrast til ambisjonene i starten av pandemien; en rettferdig fordeling av vaksiner mellom fattige og rike land. Når Norge takker nei til 700.000 vaksiner, så gjør vi det altså for å sikre vaksiner litt ekstra vaksiner til verdens 92 fattigste land, der mangelen på vaksiner er enorm. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug var dypt uenig i dette, og får støtte av Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum.

Skulle det bli noe ledigtid denne påsken, så anbefaler jeg at dere ser første del av NRK Debatten fra 23. mars, hvis dere ikke allerede har gjort det. Det er jo snart valg.

Heavy disclamer; som ansatt på legevakt og på luftveislegevakt i Tromsø kommune fikk jeg siste dose Comirnaty® 4. februar i år.

God påske!

Jo-Endre Midtbu
Leder


*Tirsdag 23.3.21 døde (offisielt) 3 158 av covid-19 i Brasil.