Innkalling til årsmøte 20. august

Kl 18 - Strandpromenaden 31, Kristiansand (ved Festningen).
Kl 1730   Formøte for tillitsvalgte i AF
    Valg av landsrådsrepresentant AF
     
Kl 1800   Medlemsmøte
    Foredrag av Terje Mesel
- Når noe går galt, fortellinger om skyld, skam og ansvar i helsetjenesten.
Terje Mesel er utdannet teolog og har en doktorgrad fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder og er forsker ved Sørlandet sykehus, ABUP.
     
Kl 1930   Årsmøte 2015
   
  1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og 2 deltakere av årsmøtet for signering av protokoll
  3. Vi minnes medlemmer av VAL som døde i 2014
  4. Styrets årsberetning
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Valg

Sakspapirer (årsberetning, regnskap og budsjett) finnes på VAL’s nettsider under "om oss".

Kl 2000   Medlemsfest umiddelbart etter årsmøtet
    - Vest-Agder legeforening inviterer medlemmer med deres ledsagere til hyggelig bespisning - Tones tapas med drikke.

Medlemmer med ledsagere ønskes alle velkommen. Påmelding er ikke nødvendig. Det er imidlertid fint om dere gir beskjed (sms-990 11 143) slik at innkjøp lettere kan beregnes.

Med vennlig hilsen
Styret Vest-Agder legeforening
Anne Noraas Bendvold
leder