Tildelt støtte fra VAL fond

Vest Agder legeforenings fond for etterutdannelse har i 2016 støttet Medisinsk filosofisk forum med 5000,- kroner til drift. Medisinsk filosofisk forum har som mål å stimulere til diskusjon om medisin, etikk og filosofi.

Les mer om deres aktivitet på:

Nettsiden til Medisinsk-filosofisk forum Sør

Facebooksiden til Medisinsk-filosofisk forum Sør

Videre er det tildelt støtte til Odd Mjålands reise til Ho Hospital helt øst i Ghana for å operere fotballstore invalidiserende lyskebrokk med 5000,- kroner.