Innkalling til årsmøte og medlemsmøte 2018

Vest-Agder legeforening inviterer til medlemsmøte og årsmøte torsdag 23. august kl. 18.00 på Odderøya 100 (tidl. Mannskapsmessa). For detaljer se vedlagte innkalling

Her skal bare nevnes at vi har fått en svært spennende foredragsholder:
Helle Hein, cand. Merc. Ph.d. fra Danmark. Hun skal holde et foredrag med tittelen «Primadonnaen på arbeidsplassen».

Hun arbeider som selvstendig forsker, foredragsholder, forfatter og konsulent. Hun fokuserer på ulike aspekter av motivasjon og ledelse. Til foredraget hun skal holde for oss har hun hentet inspirasjon og kunnskap fra Rigshospitalet i København og Det Kongelige teater i København.

Og så blir det:
MEDLEMSFEST MED LEDSAGERE KL. 20.00, med hyggelig bespisning med meny fra havet og godt drikke til.

Festen er gratis, men av hensyn til matbestillingen er det ønskelig med forhåndspåmelding innen fredag 17. august til undertegnede på e-post eller sms til 90568182.

Vi ser frem til en spennende og hyggelig kveld med godt fremmøte!

Med hilsen Vest-Agder legeforening
Ole E. Strand, leder