Innkalling til årsmøte og medlemsmøte torsdag 22. august 2019 kl. 18:00

Sted: Odderøya 100 (tidl. Mannskapsmessa) – samme sted som i fjor, for de som var der da.

For detaljer se vedlagte innkalling. Her skal bare nevnes at vi starter med vanlig årsmøte kl.18.00. Deretter blir det medlemsmøte kl. 18.45. Også i år har vi vært heldige og fått tak i en spennende foredragsholder.

Overlege  Ketil Størdal er spesialist i barnesykdommer og leder i Norsk barnelegeforening. Han er talsperson for kampanjen «Gjør kloke valg». 

Størdal vil holde et foredrag med tittelen «For mye medisin?»

Etter årsmøte og medlemsmøte inviterer foreningen medlemmer og ledsagere til hyggelig bespisning med meny fra havet og godt drikke til.

Festen er gratis, men av hensyn til matbestillingen, er det ønskelig med forhåndspåmelding innen fredag 16 august til undertegnede

(e-mail olstra@online.no, eller sms til 90568182).

Vi ser frem til en faglig spennende og hyggelig sosial kveld, og håper så mange som mulig finner anledning til å komme!

Med hilsen

Vest-Agder legeforening

Ole E. Strand

Leder