Velkommen til digitalt årsmøte i Vest-Agder legeforening 12. november

Vi ønsker velkommen til årsmøte 12. november 2020 fra kl. 19.00 – 20.00. I år blir det pga. coronasituasjonen kun digitalt, formelt årsmøte.
Videokonferanse i Zoom. En kvinne deltar og ser på skjermen.
Foto: Colourbox.com

Vi minner om at du må registrere deg i lenke nedenfor før møtestart. Du vil etter registrering motta en personlig lenke på e-post som du bruker videre for å delta på møtet.

Registrering kan du gjøre når som helst i forkant av møtet slik at du er klar til å delta på møtet når det starter.

Du vil bli sluppet inn i møtet fra kl. 18.40. Logg deg gjerne inn tidlig så du får bekreftet at alt er ok.

Dersom du har problemer med å komme deg inn i møtet, så send en e-post til support@legeforeningen.no eller ta kontakt på telefon 23 10 91 10 og vi vil hjelpe deg. Under finner du informasjon om hvordan du bruker Zoom under årsmøtet.

Brukerveiledning Zoom under årsmøtet

Mute/Unmute: Slå på/av mikrofonen.

Pil etter Mute/unmute: Her kan du endre mikrofonen og høyttaleren du bruker i zoom. Hvis du har problemer kan du også teste mikrofonen og høyttaleren for deg selv ved å velge "Test speaker and microphone…"

Start/Stop Video: Slår kameraet på/av.

Pil etter Start/Stop video: Her kan du endre kameraer dersom du har flere kameraer. Hvis du får muligheten til å sette på virtuell bakgrunn anbefaler vi deg å ikke gjøre dette siden det gjør kvaliteten dårligere.

Participants: Her har du oversikt over hvem som er i møtet akkurat nå.

Chat: Skal kun brukes til å be om ordet eller stryke en replikk/innlegg med mindre dirigentene gir beskjed om noe annet.

Innlegg: Skriv Innlegg
Replikk: Skriv Replikk + [hvem det er replikk til].
Til dagsorden: Skriv Til dagsorden
Fremme forslag: Skriv Forslag

Du blir satt på talerlisten, vent til dirigenten gir deg beskjed om å ta ordet

Leave Meeting: Du kan forlate møtet ved å trykke på Leave meeting. Møtet fortsetter til møteleder avslutter møtet.

Votering

Votering: Følg instruksjonene til dirigentene om votering.

Alternativ 1: Trykk på participants. Trykk på "Yes" eller "No"

Alternativ 2: Arrangør legger ut Pop up på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen.