Innkalling til årsmøte 2023 Vest-Agder legeforening

Vest-Agder legeforening inviterer herved til årsmøte og medlemsmøte onsdag 23 august kl. 1800. Sted: Mannskapsmessa Odderøya.
Bilde av Odderøya fyr utenfor Kristiansand.
Odderøya. Foto: Colourbox.com

Årsmøte kl. 18.00 - saker

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av møteleder, referent og 2 deltakere til å underskrive årsmøteprotokollen.
  3. Vi minnes medlemmer av VAL som døde i 2022.
  4. Styrets årsberetning
  5. Valg av leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  6. Valg av valgkomite
  7. Regnskap 2022
  8. Budsjett 2024

Saksdokumenter (årsberetning, regnskap og budsjett) vil bli lagt ut på Vest-Agder legeforenings hjemmesider.

2.) Medlemsmøte kl. 18.45

Vi har også denne gangen fått en foredragsholder som vi tror vil falle i smak hos mange. Bård Fossli Jensen (lege, spesialist i barnesykdommer, ph.d.) er kliniker, instruktør og foredragsholder. Han har i fire år jobbet som kommunikasjonsforsker ved Akershus Universitetssykehus, og doktorgraden hans handler om hvordan sykehusleger samtaler med pasientene sine. Han er spesielt dyktig til å demonstrere hvordan man implementerer god kommunikasjon inn i en travel klinisk hverdag – fundamentert i forskningen og på en lett og humoristisk måte. Han vil holde et foredrag med tittelen: Empatisk eller effektiv? Kommunikasjon for viderekomne.

3.) Medlemsfest med ledsagere kl. 20.00

Etter årsmøte og medlemsmøte inviterer foreningen medlemmer og ledsagere til hyggelig bespisning med tapas og godt drikke til.

Festen er gratis, men av hensyn til matbestillingen, er det nødvendig med forhåndspåmelding innen fredag 18 august til undertegnede (e-mail olstra@online.no, eller sms til 90568182). Viktig å angi om du kommer med eller uten ledsager. Dette er eneste måten man kan melde seg på. Invitasjonen blir også lagt ut på Facebook, men påmelding via Facebook gjelder IKKE som påmelding til arrangementet! De som kun ønsker å delta på årsmøtet, og ikke bespisningen etterpå, trenger ikke å melde seg på.

Vi ser frem til en faglig spennende og hyggelig sosial kveld, og håper så mange som mulig finner anledning til å komme!

Med hilsen
Vest-Agder legeforening

Ole E. Strand
Leder