Medlemsmøte i Vest Agder legeforening torsdag 20. april kl. 18

Velkommen til undervisningssenteret ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.
Bilde av et skilt med påskriften Sykehus. Foto: Colourbox.com.

Program

Eldar Søreide, Dekan Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Tema: Ledelsens ansvar ved uønskede hendelser.

Mikkel Høiberg, Rådgiver hos fagdirektør SSHF.

Tema: Systemperspektiv på uønskede hendelser.

Enkel bevertning.

For styret i Vest Agder legeforening : Ole Georg Vinorum og Hans Thorwild Thomassen