Årsmøte 2012

Protokoll og øvrige dokumenter fra årsmøtet finner du i vedlegg nedenfor.

Vest-Agder Legeforening avholdtårsmøte torsdag 16. august kl. 18.00.

Møtet åpnet med innlegg fra Hege Gjessing, president i DNLF, med tittel:

"Legeforeningens viktigste saker".