Årsmøte 2016

Vest-Agder legeforening kaller inn til årsmøte for 2016. Årsmøtet finner sted tirsdag 23 august kl 1800, Strandpromenaden 31, Kristiansand (ved Festningen).
Vi starter med et medlemsmøte der vi får besøk av Petter Brelin som er leder i Norsk forening for allmennmedisin. Les mer under
Etter medlemsmøte følger ordinært årsmøte med vanlige saker før vi avslutter med havets festbord for de som måtte ønske det.
petter brelin

Petter Brelin er mangeårig fastlege i Halden. Fra 011015 har han vært i permisjon fra denne stillingen fordi han er leder av Norsk forening for allmennmedisin.  Han er også styreleder for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL). I tillegg er han mangeårig styremedlem og nåværende nestleder i styret for sykehuset Østfold.

Brelin vil snakke om samhandling mellom nivåene i helsetjenesten og portvokterrollen – spesielt med bakgrunn i fastlegens koordinatorrolle, noe han med sin bakgrunn burde være særlig godt kvalifisert for.  Han vil også snakke litt om fordelene ved å være en profesjonsforening og ikke bare en ren fagforening. Dette med bakgrunn i at det i internasjonal sammenheng er relativt uvanlig at den fagmedisinske delen og fagforeningsdelen er samlet under samme paraply, som i Den norske legeforening.

Vi ser frem til et spennende møte. Sakspapirer finner du nedenfor. 

Vel møtt!