Årsmøte 2017

Nedenfor finner du referat fra Årsmøtet 2017 for Vest-Agder legeforening