Vestfold legeforening

Lokalforening

2016

Årsmøte og medlemsmøte med sjefredaktør i Tidsskriftet Are Brean

”Hvordan (og hvorfor) skrive i Tidsskriftet ”Vestfold legeforening arrangerer årsmøte og medlemsmøte torsdag 28. april kl 18, Quality Hotel Tønsberg (Oseberg kulturhus).
12. mars 2016
qualitytbg.JPEG

Are Brean

Vi møtes kl 18 for årsmøte, se saksliste lenger ned. Kveldens gjest er Are Brean, sjefredaktør i Tidsskriftet.

Han vil informere om Tidskriftet og blant annet snakke om hvorfor leger bør være aktive i å ytre seg, både vitenskapelig og i meningers form, og hva de får igjen for å gjøre det akkurat i Tidsskriftet.  Dertil noen praktiske skriveråd .

Alle medlemmer er hjertelig velkomne til en buffet etter møtet

Håper mange har lyst og anledning til å komme, og det er fint om en sier fra om en ikke ønsker buffet etter møtet.

Påmelding innen: mandag 25. April  til vestfoldlegeforening@gmail.com

Saksliste årsmøte  VLF 2016 

Tid:  Torsdag 28.august k 1800
Sted: Quality Hotel Tønsberg (Oseberg kulturhus).

1 Velkommen ved leder
2 Valg av dirigent/ordstyrer
3 Valg av referent og to personer til å signere protokollen
4 Godkjenning av innkalling
5 Godkjenning av saksliste
6 Årsmelding VLF
7 Årsmelding kurskomiteen 2015
8 Regnskap 2015
9 Budsjett 2017
 
Med vennlig hilsen
Tom Ole Øren
Leder Vestfold legeforeng
Fastlege Nøtterøy legesenter
tooeren@online.no
Mobiltlf: 917 06 788