Vestfold legeforening

Lokalforening

2018

Årsmøte i Vestfold legeforening

Tid: Onsdag 12. september kl 1800Sted: Quality Hotel Tønsberg (Oseberg kulturhus)
29. august 2018
fall-autumn-red-season

Saksliste årsmøte VLF 2018: 

  1. Velkommen ved leder
  2. Valg av dirigent/ordstyrer
  3. Valg av referent og to personer til å signere protokollen
  4. Godkjenning av innkalling
  5. Godkjenning av saksliste
  6. Årsmelding VLF
  7. Årsmelding kurskomiteen 2017
  8. Regnskap 2017
  9. Budsjett 2019
  10. Eventuelt

Deretter (ca kl 18.45) vil Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) holde et innlegg med tittelen:

"Helse i et samfunns og beredskapsperspektiv"

Som vanlig avsluttes kvelden med middag, og det bes om tilbakemelding på om deltakerne ønsker middag eller ikke.

Påmelding sendes til vestfoldlegeforening@gmail.com