Bryggakurset - Klinisk emnekurs i øyesykdommer for allmennleger og legevaktleger

Torsdag 20.09.2018 til fredag 21.09.2018.
Vestfold legeforenings kurskomité har gleden av å presentere høstens kurs. Vi håper dere har muligheter til å delta.

Kurset arrangeres på Quality hotell Klubben i Tønsberg sentrum, i samarbeid med Øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.

eye-1132531_1920