Vestfold legeforening

Lokalforening

2019

Årsmøte 21. august 2019

Vestfold legeforeningen inviterer til årsmøte!
Årsmøtet av holdes på Quality Hotel Oseberg kulturhus i Tønsberg 21. august kl. 18.00.
23. juli 2019
årsmøtebilde

1. Valg av ordstyrer og referent.
2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Årsmelding fra styret og underkomitéer.
5. Revidert regnskap.
6. Budsjett
7. Innkomne saker
a. Vedtekter for VLF
8. Valg av:
a. Styre
b. Kollegial støttegruppe
c. Kurskomité
d. Revisor
e. Valgkomité


Etter det formelle årsmøtet vil president Marit Hermansen informere om aktuelle saker i foreningen.


Det serveres middagsbuffet etter møtet. Påmelding til møte og middag sendes til vestfoldlegeforening@gmail.com

Påmeldingsfrist mandag 19. august!