Vestfold legeforening

Lokalforening

2020

Årsmøte VLF 2020

Årsmøtereferat Vestfold legeforening 24. september 2020 kl: 18-19.30
31. august 2020

På grunn av Covid-19 avholdes årsmøte digitalt.

Agenda sendes på e-post til alle medlemmer og legges ut på hjemmesiden 2 uker før møte.

Frist for å sende inn saker til årsmøte er 8/9. Saker kan sendes til styrets leder på e-post: tomoleoren@gmail.com

Link til møte blir lagt ut på nettsiden.

Mvh

Styret