Vestfold legeforening

Lokalforening

2020

Årsmøte VLF 2020

Årsmøte Vestfold legeforening 24. september 2020 kl: 18-19.30
31. august 2020

Velkommen til Vestfold Legeforenings årsmøte 24. september 2020 kl: 18-19.30 

 

Årets møte foregår digitalt på grunn av Covid-19 pandemien 

 

Program for møte: 

1.Valg av ordstyrer og referent.

2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

4. Årsmelding fra styret og underkomitéer.

5. Revidert regnskap.

6. Budsjett

7. Innkomne saker 

 

Vi minner om at du må registrere deg i lenke nedenfor før møtestart. Du vil etter registrering motta en personlig lenke på e-post som du bruker videre for å delta på møtet. Denne lenken må du ikke dele med andre.

Registrering kan du gjøre når som helst i forkant av møtet slik at du er klar til å delta på møtet når det starter.


Registreringslenke til årsmøtet:


https://legeforeningen.zoom.us/meeting/register/tJIsduCopj0pHNU3KEPp8AATN5JUKy6uECCm


Du vil bli sluppet inn i møtet fra kl. 17.30. Logg deg gjerne inn tidlig så du får bekreftet at alt er ok.


Dersom du har problemer med å komme deg inn i møtet, så send en e-post til support@legeforeningen.no eller ta kontakt på telefon 23 10 91 10 og vi vil hjelpe deg. Under finner du informasjon om hvordan du bruker Zoom under årsmøtet.


-------------------------------------------------------


Brukerveiledning Zoom under årsmøtet


Mute/Unmute: Slå på/av mikrofonen.


Pil etter Mute/unmute: Her kan du endre mikrofonen og høyttaleren du bruker i zoom. Hvis du har problemer kan du også teste mikrofonen og høyttaleren for deg selv ved å velge "Test speaker and microphone…"


Start/Stop Video: Slår kameraet på/av.


Pil etter Start/Stop video: Her kan du endre kameraer dersom du har flere kameraer. Hvis du får muligheten til å sette på virtuell bakgrunn anbefaler vi deg å ikke gjøre dette siden det gjør kvaliteten dårligere.


Participants: Her har du oversikt over hvem som er i møtet akkurat nå.


Chat: Skal kun brukes til å be om ordet eller stryke en replikk/innlegg med mindre dirigentene gir beskjed om noe annet.


Innlegg: Skriv Innlegg


Replikk: Skriv Replikk + [hvem det er replikk til].


Til dagsorden: Skriv Til dagsorden


Fremme forslag: Skriv Forslag


Du blir satt på talerlisten, vent til ordstyrer gir deg beskjed om å ta ordet


Leave Meeting: Du kan forlate møtet ved å trykke på Leave meeting. Møtet fortsetter til møteleder avslutter møtet.


Votering


Votering: Følg instruksjonene til dirigentene om votering.


Alternativ 1: Trykk på participants. Trykk på "Yes" eller "No"


Alternativ 2: Arrangør legger ut Pop up på skjermen. Følg instruksjonene på skjermen.