Grunnkurs C i Skien oktober 2021

PROGRAM

GRUNNKURS C - FOREBYGGENDE HELSEARBEID

6.-8. OKTOBER 2021

Sted: Ibsenhuset, Skien

Kursarrangør: Kurskommiteen Telemark legeforening.

Antall kurspoeng: 22 poeng.

 

Dag 1- Onsdag 6. oktober 2021

Individ- og grupperettet forebyggende helsearbeid. Livsstilsendring.

Læringsmål: ALM 006, 007, 032, 042, 045

 

0900-0930; Registrering

 

 

0930-0945; Velkommen- praktiske opplysninger

0945-1030: Forebyggende og helsefremmende arbeid.

Livsstilssykdommer- diabetes

v/overlege Tonje Tvinnereim, endokrinologisk avd., Sykehuset Telemark

1030-1130; Forebyggende og helsefremmende arbeid

Fokus på lipider, forebygge hjerte-og karsykdommer etc

v/ Overlege Magnus Topper, kardiologisk avd.,Sykehuset Telemark.

1130-1230; Lunsj

1230-1315: Motiverende intervju; metode for å skape indre motivasjon og atferdsendring.

KoRus Sør; Reidar Vibeto og Eva Linn Lilleheil

1315-1430: Motiverende intervju; bruk av metode, verktøy, teknikker

 

 

1430-1445; Pause

 

1445-1715; Motiverende intervju; gruppearbeid, rollespill, refleksjon rundt bruk av metoden i arbeidslivet.

Inkl 15 min pause.

Dag 2 – Torsdag 7. oktober

Forebyggende og helsefremmende arbeid i livsløpsperspektiv

Læreingsmål: ALM 004, 011, 024, 078, 079

0900-0945; Utfordringer i svangerskapsomsorgen

Kartlegging, screening, rus, kost, kulturforskjeller

v/Jordmor kommunehelsetjenesten

0945-1030; Utfordringer i svangerskapsomsorgen

Oppfølging i spesialisthelsetjenesten, svangerskapsdiabetes, eldre gravide etc.

v/overlege Solveig Thorarinsdottir. gynekologisk avd., Sykehuset

Telemark

 

1030-1045; Pause

 

1045-1130; Vaksinasjon: motivasjon for foreldre m vaksinemotstand etc.

Overlege Yngvar Tveten, laboratorieavd., Sykehuset Telemark

1145-1230; Lunsj

 

1230-1500; Krenkelse gjør krank. Inkl forebyggende arbeid blant barn og ungdom, utsatte barn, tidlig intervensjon. Inkl dele erfaringer/kasuisitikk . Inkl 15 min pause

v/Professor emerita Anna Luise Kirkengen

 

1500-1700: Selvmordsforebyggende arbeid

inkl 15 min pause

v/psykolog Lars Erik Eide Johansen, psykologspesialist sh Telemark

 

Dag 3 – Fredag 8. oktober

Det gode liv som allmennlege, Screeningprogrammer.

Læringsmål: ALM 003,005, 010, 018, 032, 059

 

0900-0945: Screeningprogram

tiltaksfasen i konsultasjonen , beslutningsgrunnlaget for supplerende undersøkelser,kostnader for pasient/samfunn

v/spes. i allmennmedisin Gisle Roksund.

0945-1030: Arbeidsmedisin

v LIS Kari Merete Dalen, arbeidsmedisisk avd. Sykehuset Telemark

1030-1045; Pause

1045-1130: Utfordringer i svangerskapsomsorgen

Risikosvangerskap: Rus

v/overlege Borgestadklinikken Yngvar Thorjussen

1130-1230: Lunsj

1230-1400: Det gode liv som lege, forebygge egen uhelse, støttekollegaordningen, villa Sana

v/ Psykiater Torbjørn Tvedten, Senter for terapi og veiledning, Skien.

1400-1415: Pause

1415-1515: Rus blant ungdom

v/psykologspesialist Siv Tonje Luneng; KoRus Sør