Vestfold legeforening

Lokalforening

2021

Kongbergkurset 2021, Digitalt Fredag 5. og lørdag 6. november 2021 hhv . kl 09.00 – 17.50 og kl 9.00 – 16

Buskerud Lægeforening

Kurskomiteen

Kongsbergkurset 2021

Kurs for alment praktiserende leger

Kjære kollega

På vegne av Buskerud Lægeforening, kurskomiteen har jeg den glede å invitere til årets Kongsbergkurs som i år er klinisk emnekurs kreftbehandling kurs nr. 34440

med varighet 15 timer. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs 15 poeng.

Dette er et Zoom-kurs, dvs on-line (webinar) av hensyn til smittesituasjonen.

For :

Allmennmedisin: Klinisk emnekurs for spesialitet og vedlikehold

Arbeidsmedisin: Valgfritt for spesialitet og vedlikehold

Onkologi: Valgfritt for spesialitet og vedlikehold

Kompetanseområdet Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfritt kurs

Kurset finner sted

Fredag 5. og lørdag 6. november 2021 hhv . kl 09.00 – 17.50 og kl 9.00 – 16

Kursavgift kr.3 900.-

Kongsberg 14.08.2021

Vennlig hilsen

Peter Gottschalk

kursleder

Telf mobil 45664939

e-post : Lungemos@yahoo.no

Korrigert kursprogram vedlagt.