Digitalt medlemsmøte med Ingvard Wilhelmsen 4/3

Ingvard Wilhelmsen

Minner om - Påmelding - Digitalt medlemsmøte med Ingvard Wilhelmsen tor. 4/3-21 kl. 19:00
Vestfold legeforening har gleden av å invitere sine medlemmer til digitalt medlemsmøte med nettforedrag av lege og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen.
Medlemsmøtet vil avholdes torsdag 4. mars 2021 kl. 19:00 – 20:00, og består i sin helhet av Wilhelmsens foredrag.
Tittelen på Wilhelmsens foredrag er «Livet er et usikkert prosjekt». Han sier han også vil ta imot spørsmål når foredraget er holdt.
Vi ber dere med dette om å sette av tid, da vi tror dette vil bli både lærerikt og gøy.
Detaljer om påmelding har kommet i epost til alle medlemmer av Vestfold legeforening. Det kommer også snart ny epost med påmeldingsinformasjon.
Til nå er det 80 påmeldte og det er veldig bra, men vi kan gjerne bli enda flere.
Med vennlig hilsen
Styret i Vestfold legeforening