Medlemsmøte om pensjon 2. februar 2023

Vestfold legeforening inviterer til medlemsmøte om pensjon 2. februar 2023 i auditoriet på SiV, Tønsberg.

Vestfold legeforening inviterer til medlemsmøte om pensjon 2. februar 2023

Tema: Pensjon for leger

Sted: Store auditorium på Sykehuset i Tønsberg (en etasje under kiosken)

Påmelding: Sendes til vestfoldlegeforening@gmail.com seinest 27. januar, av hensyn til bevertning. Info om allergier er ikke nødvendig. Det blir varierte pizzaer inkludert vegetar og glutenfri.

Dato: Torsdag 2. februar

Klokkeslett: Vi starter kl 1630 med info om offentlig ansatte. Pizza til alle fra kl 1745 og felles info til alle fra kl 1815. Info om selvstendig næringsdrivende kl 1950 og avslutning cirka kl 21.

Det lagt opp slik at alle kan delta på alt, men det er godt mulig å delta på kun deler av programmet.

 

Program:

1630-1745: Info om offentlige pensjonsordninger

KLP v/Eirik Johansen, kunde- og salgsleder

o  Folketrygd

o  Alderspensjon

o  Avtalefestet pensjon

o  Betinget tjenestepensjon

o  Uførepensjon

o  Etterlattepensjon

o  Gruppeliv

o  Yrkesskade

o  Pensjonsordningen for sykehusleger i KLP

1745-1815: Pizza (vi sørger for ulike varianter inkludert vegetar og glutenfri)

1815-1920: Fellesinfo til alle - Hva skal jeg leve av som pensjonist?

Birger Myhr, pensjonseksperten – uavhengig pensjonsrådgiver

o  Hva får jeg i pensjon? Kan jeg leve av det? Hvem må sørge for ekstra pensjon?

o  Hva er trygt og hvordan sikrer jeg meg en god pensjon?

o  Konkrete eksempler

Sykehuslegen
Fastlegen
Kommunelegen med 50% offentlig og 50% næringsdrivende
Privat spesialist

1920-1930: Storebrand: Akademikeravtalen, forsikringer for medlemmer

Info ved Astrid Røste, Storebrand

1930-1950: Kaffe og noe til

1950-2100: Info om pensjonsordninger for næringsdrivende

Info fra KLP v/Eirik Johansen, kunde- og salgskonsulent:

o  Hva har du med fra KLP og hva gir det?

Info fra SOP (Sykehjelps- og pensjonsordning for leger) v/Hildegunn Dalland og Storebrand v/Astrid Røste

o  Kort om folketrygden

o  SOP – pensjonsrettigheter, herunder særlig om alders- og uførepensjon

o  Legeforetakenes Pensjonsordning 

o  Egen pensjonskonto

o  SOP – sykehjelp 

o  SOP Sykeavbruddsforsikring

 

Velkommen!

På vegne av styret i Vestfold legeforening

Ole Johan Bakke

Lucretia Udding

Ellen Holtan Folkestad