Vestfold legeforening

Lokalforening

Om oss

Reiseregning VLF

Skjema for reisregning / honorar / praksiskompensasjon VLF

Beløp for 2021:

Møtegodtgjørelse styremøter :  1200,-

Km godtgjørelse: 3,50 

Praksiskompensasjon fra 1. januar 202: kr 9 982,- for hel dag og kr 4 991,- for halv dag.
(Satser fra AF)

Honorar for styrefunksjon justeres etter grunnbeløp ifølge vedtak årsmøtet 2013:

Grunnbeløp fra 01.05.2021: 106 399 ,-

Leder: 1,2G
Nestleder/referent: 0,2G
Økonomiansvarlig 0,5G
Leder kurskomite 0,25G
Nettredaktør 0,2G

Det presiseres at krav om utbetalinger fra VLF må forhåndsgodkjennes av leder eller kasserer.