Reiseregning VLF

Skjema for reisregning / honorar / praksiskompensasjon VLF

Beløp for 2023:

Møtegodtgjørelse styremøter :  1200,-

Km godtgjørelse: 3,50 

Praksiskompensasjon fra 2023: kr 10 488,- for hel dag og kr 5 244,- for halv dag.
(Satser fra AF)

Honorar for styrefunksjon justeres etter grunnbeløp ifølge vedtak årsmøtet 2013:

Grunnbeløp fra 01.05.2021: 106 399 ,-

Leder: 1,2G
Nestleder/referent: 0,2G
Økonomiansvarlig: 0,5G
Leder kurskomite: 0,25G

Nettredaktør: 0,1G

Facebook-redaktør: 0,1G

Det presiseres at krav om utbetalinger fra VLF må forhåndsgodkjennes av leder eller kasserer.