Styret

Om hvor de jobber og hva slags roller de har:

 

Tom Ole Øren
Rolle i styret: Leder Vestfold legeforening

Jobb: Fastlege i Færder
Annen tillitsvalgtrolle:

 

Ellen Holtan Folkestad
Rolle i styret: Nestleder og styremedlem fra Overlegeforeningen (Of)

Jobb: Overlege gynekologi, Sykehuset i Vestfold (SiV)
Annen tillitsvalgtrolle: Foretakstillitsvalgt for medlemmer av Of ved SiV

 

Ole Johan Bakke
Rolle i styret: Årsmøtevalgt styremedlem og økonomiansvarlig

Jobb: Kommunelege i Holmestrand kommune og fastlege i Holmestrand
Annen tillitsvalgtrolle: Styremedlem i Sentralstyret i Legeforeningen og styremedlem i LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid)

 

Janne Kristin Aase Hansen
Rolle i styret: Styremedlem fra Allmennlegeforeningen (Af)

Jobb: Fastlege i Larvik

Annen tillitsvalgtrolle: 

 

Jedrzej Debowski

Rolle i styret: Årsmøtevalgt styremedlem og nettside-ansvarlig

Jobb: LIS gastrokirurgi, Sykehuset i Vestfold

Annen tillitsvalgtrolle: Fungere Klinikkstillitsvalgt (YLF) Kirurgisk Klinikk SIV


Mats Foshaug
Rolle i styret: Styremedlem fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Jobb: Lege hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Annen tillitsvalgtrolle: Tillitsvalgt for medlemmer av LSA i Vestfold

 

Lucretia Udding
Rolle i styret: Styremedlem fra Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

Jobb: Rådgivende overlege i NAV Vestfold og Telemark, avd. Arbeid og Helse
Annen tillitsvalgtrolle: Tillitsvalgt for medlemmer i Namf Vestfold

 

Andreas Aass-Engstrøm
Rolle i styret: Styremedlem fra Yngre legers forening (Ylf)

Jobb: LIS gastromedisin, Sykehuset i Vestfold (SiV)

Annen tillitsvalgtrolle: Foretakstillitsvalgt for medlemmer av Ylf ved SiV