Styret

Profilbilde
Leder
Øren, Tom Ole
Profilbilde
Nestleder
Folkestad, Ellen Holtan
Profilbilde
Medlem
Aass-Engstrøm, Andreas
Profilbilde
Medlem
Debowski, Jedrzej
Profilbilde
Medlem
Handeland, Martin
Profilbilde
Medlem
Hansen, Janne Kristin Aase
Profilbilde
Medlem
Kirkhus, Niels Einar
Profilbilde
Medlem
Molin, Johanna Eva Kristina
Profilbilde
Medlem
Udding, Lucretia M.
Profilbilde
Varamedlem
Antonsen, Jeanette
Profilbilde
Varamedlem
Jakobsen, Elin
Profilbilde
Varamedlem
Kvernhaugen, Marius
Profilbilde
Varamedlem
Marsteen, Håvar
Profilbilde
Varamedlem
Stäheli, Thrine Lise
Profilbilde
Varamedlem
Sundby, Ragnar
Profilbilde
Varamedlem
Tuv, Carl-Erik

Om hvor de jobber og hva slags roller de har:

 

Tom Ole Øren
Rolle i styret: Leder Vestfold legeforening

Jobb: Fastlege i Færder
Annen tillitsvalgtrolle:

 

Ellen Holtan Folkestad
Rolle i styret: Nestleder og styremedlem fra Overlegeforeningen (Of)

Jobb: Overlege gynekologi, Sykehuset i Vestfold (SiV)
Annen tillitsvalgtrolle: Foretakstillitsvalgt for medlemmer av Of ved SiV

 

Ole Johan Bakke
Rolle i styret: Årsmøtevalgt styremedlem og økonomiansvarlig

Jobb: Kommunelege i Holmestrand kommune og fastlege i Holmestrand
Annen tillitsvalgtrolle: Styremedlem i Sentralstyret i Legeforeningen og styremedlem i LSA (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid)

 

Janne Kristin Aase Hansen
Rolle i styret: Styremedlem fra Allmennlegeforeningen (Af)

Jobb: Fastlege i Larvik

Annen tillitsvalgtrolle: 

 

Jedrzej Debowski

Rolle i styret: Årsmøtevalgt styremedlem og nettside-ansvarlig

Jobb: LIS gastrokirurgi, Sykehuset i Vestfold

Annen tillitsvalgtrolle: Fungere Klinikkstillitsvalgt (YLF) Kirurgisk Klinikk SIV


Mats Foshaug
Rolle i styret: Styremedlem fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Jobb: Lege hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Annen tillitsvalgtrolle: Tillitsvalgt for medlemmer av LSA i Vestfold

 

Lucretia Udding
Rolle i styret: Styremedlem fra Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf)

Jobb: Rådgivende overlege i NAV Vestfold og Telemark, avd. Arbeid og Helse
Annen tillitsvalgtrolle: Tillitsvalgt for medlemmer i Namf Vestfold

 

Andreas Aass-Engstrøm
Rolle i styret: Styremedlem fra Yngre legers forening (Ylf)

Jobb: LIS gastromedisin, Sykehuset i Vestfold (SiV)

Annen tillitsvalgtrolle: Foretakstillitsvalgt for medlemmer av Ylf ved SiV