Årsmøte VLF 2014

Årsmøtet avholdt 17.sep 2014 i Tønsberg.
For referat se vedlegg