Vestfold legeforening

Lokalforening

Årsmøte VLF 2020

Program

19. februar 2021

Velkommen til Vestfold Legeforenings årsmøte 24. september 2020 kl: 18-19.30 

Program for møte: 

1.Valg av ordstyrer og referent.

2. Valg av to til tellekorps og to protokollunderskrivere.

3. Godkjenning av innkalling og saksliste.

4. Årsmelding fra styret og underkomitéer.

5. Revidert regnskap.

6. Budsjett

7. Innkomne saker