Vestfold legeforening

Lokalforening

Årsmøter

Referat årsmøte 22.aug 2012

Referat ÅRSMØTE I VeSTFOLD LEGEFORENING

22.august klokken 18.30 – 19.30
Sted: Carins kafe, Haugar Vestfold kunstmuseum, Gråbrødregaten 15, Tønsberg

1830-1900: Årsmøte Vestfold legeforening.

Tilstede:
Hele styret var til stede.
30 medlemmer

16. oktober 2012

1. Valg av dirigent

Tom Ole Øren ble valgt som dirigent

1. Valg av referent

Birgitte Seip ble referent.

Styret er ikke på valg dette året. Leder i Kurskomiteen velges høsten 2012, men dette skjer ved at et av de nåværende medlemmene rykker opp.

1.Innkallingen ble godkjent.

2.Saksliste godkjent.

3.Det ble holdt ett minutts stillhet for medlemmer som har gått bort det siste året. Spesielt ble Johnny Mjell nevnt da han helt frem til han ble syk hadde bidratt betydelig til foreningens aktiviteter. Årsmeldingen ble lagt frem for Vestfold legeforening og kurskomiteen (se vedlegg). Hjemmesiden til Vestfold legeforening ble presentert.


http://legeforeningen.no/lokal/vestfold/

1.Regnskap 2012 ble presentert av Ole Johan Bakke. Det er brukt noe mer midler enn budsjettert, men dette har hatt sammenheng med høy aktivitet det siste året. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.


2. Budsjett 2013. Grunnet en forventet aktivitetsøkning i 2012 og 2013 i forbindelse med fremforhandling av reviderte fastlege avtaler ble det foreslått en ekstrakontingent på 200 kroner for alle medlemmer i 2013. Dette ble enstemmig vedtatt.


Det ble forslått å øke møtegodtgjørelsen (Honorar per møte) for styremedlemmene fra 900 til 1200 kroner da denne ikke er endret de siste 10 år. Forslaget ble enstemmig vedtatt.


Eventuelt. Det var ingen saker under eventuelt.Etter årsmøtet ble det avholdt medlemsmøte om Legenes rolle i overvektsepidemien. Foredragsholder var Jøran Hjelmesæth, Leder av Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst.